close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland
 • КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

 •  

  КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

   

  2017 оны 08 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөнө

   

   

   

  Дугаар

   

  Үйлчилгээний төрөл

  Хураамжийн хэмжээ/CNY/

   

  1. Паспортын асуудлаархи үйлчилгээ

   

  1.01

   

  Паспорт олгох

   

  868

  1.02

   

  13 хүртэлх насны хүүхдэд паспорт олгох

   

  553

  1.03

   

  18-аас 70 хүртэлх насны иргэнд паспорт олгох

   

  316

  1.04

   

  Насанд хүрээгүй  иргэнд түр паспорт олгох

   

  237

  1.05

   

  Бүгд Найрамдах Польш Улсын паспорт авах хүсэлт гарган олгох хүртэл хугацаанд 70 хүртэлх насны иргэнд түр паспорт олгох

   

  119

  1.06

   

  Паспортын хугацаа дуусахаас өмнө паспорт үрэгдүүлсэн, эзэмшигчийн гэм буруугаас устгагдсан тохиолдолд паспорт олгох

   

  2604

  1.07

   

  Паспротын хугацаа дуусахаас өмнө насанд хүрээгүй иргэний  паспортыг үрэгдүүлсэн, хууль ёсны асран хамгаалагчийн гэм буруугаас устгагдсан тохиолдолд 13 хүртэлх насны хүүхдэд паспорт олгох

   

  1657

  1.08

   

  Хоёр дахь паспорт олгох

   

  868

   

  1. Польш улсын харъяатын асуудлаархи үйлчилгээ

   

  2.01

   

  Польш Улсын харъяат болох хүсэлтийг хүлээн авах, иргэн болсон тухай зарлиг эсхүл таталзсан мэдэгдэл болон холбогдох бичиг баримтын боловсруулалт*)

   

  2841

  2.02

   

  Польш Улсын харъяалалыг сэргээн тогтоох хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэсэн байдал болон холбогдох бичиг баримтын боловсруулалт *)

   

  316

  2.03

   

  Польш Улсын харъяалалын тухай лавлагаа олгох хүсэлт хүлээн авах, лавлагаа шийдвэртэй холбоотой бичиг баримтын боловсруулалт*)

   

  632

  2.04

   

  Польш Улсын харъяатаас гарах хүсэлтийг хүлээн авах, зөвшөөрөлтэй холбоотой бичиг баримтын боловсруулалт*)

   

  2841

  2.05

   

  2009 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Польш Улсын харъяатын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2-т заасан заалтын мэдээллийг хүлээн авах  (2012 оны Хуулийн эмхэтгэл 161 дүгээр тал, 2013 оны Хуулийн эмхэтгэлийн 1650 дугаар тал, 2015 оны Хуулийн эмхтгэлийн 1274 дүгээр тал)

   

  237

   

  1. Гадаадын иргэнд хилийн хялбарчилсан журмаар нэвтрэх болон бусад холбогдох зөвшөөрөл олгох визийн үйлчилгээ

   

  3.01

   

  Польш Улсын үндэсний визийн мэдүүлэг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх

   

  474

  3.02

   

  Шенгений болон үндэсний визийн мэдүүлэг дахин хүлээн авч хянан шийдвэрлэх

   

  474

  3.03

   

  Хилийн хялбарчилсан журмаар нэвтрэх зөвшөөрөл олгох хүсэлт хүлээн авч хянан шийдвэрлэх

   

  158

  3.04

   

  Хилийн хялбарчилсан журмаар зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг дахин хянан шийдвэрлэх

   

  158

  3.05

   

  Гадаадын иргэнд польшийн буцах үнэмлэх олгох

   

  237

  3.06

   

  Холбооны аюулгүй байдал, гадаад бодлогын зөвлөлийн 1996 оны 06-р сарын 25-ны өдрийн 409/96/ тоот шийдвэрийн дагуу  буцах үнэмлэх олгох (1996 оны 07 дугаар сарын Хуулийн эмхэтгэл, EU L 168, 6,4 дүгээр тал)

   

  237

   

  1. Тодорхойлолт болон зөвшөөрөл олгох

   

  4.01

   

  Бүгд Найрамдах Польш Улсын хилээр галт зэвсэг, сум нэвтрүүлэх, тээвэрлэх, дамжин өнгөрөх зөвшөөрөл олгох эсхүл ЕХ-ны галт зэвсэгийн бүртгэлд бүртгүүлэх тодорхойлолт олгох

   

  474

  4.02

   

  Бүгд Найрамдах Польш Улсын хилээр шарил, цогцос нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгох

   

  395

  4.03

   

  Консулын үйлчилгээний тарифын 4.01 i 4.02 хэсэгт зааснаас бусад төрлийн зөвшөөрөл олгох

   

  237

   

  1. Бичиг баримт хүлээн авах ба хүлээлгэн өгөх

   

  5.01

   

  Гадаадад оршин суугаа иргэний өөрийн улсын байгууллагад гаргасан хүсэлт, өргөдөлтэй холбогдолтой бичиг баримт хүлээлгэн өгөх

   

  237

  5.02

   

  Польш Улсын иргэний хүсэлтийг үндэслэн үнэт цааснаас бусад бичиг баримт хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газраар улажлан илгээх (холбогдох бичиг баримтын баталгаажуулалт)

   

  237

  5.03

   

  Бичиг баримт хүлээн авч албан шугамаар польшийн холбогдох байгууллагад хүргүүлэх /Консулын газраар уламжлагдаж буй бичиг баримтыг шийдвэрлэх хугацаа холбогдох хуулийн хугацаанаас хэтрэхгүй  байх тохиолдолд хүлээн авна/

   

  158

  5.04

   

  Гадаад улсын зэвсэгт хүчний байгууллагад алба хаах зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох байгууллагад уламжлах

   

  395

   

  1. Бичиг баримтын баталгаажуулалт, нотариат, орчуулга хийх, гэрчлэх үйлчилгээ

   

  6.01

   

  Бичиг баримтын баталгаажуулалт

   

  237

  6.02

   

  Бичиг баримтын хуулбар, лавлагааны эх хувь эсхүл баталгаажуулсан хуулбартай тулган гэрчлэх, консулын хэлтсийн архивт хадгалагдаж буй консулын үйлдсэн нотариатын актыг үндэслэн бичиг баримтын хуулбар, лавлагаа гаргах, баталгаажуулах

   

  474

  6.03

   

  Бичиг баримтын хуулбар, лавлагааны баталгаажуулалт

   

  237

  6.04

   

  Гарын үсгийн баталгаа

   

  237

  6.05

   

  Олгосон бичиг баримтын баталгаажуулалт

   

  237

  6.06

   

  Нотариатын акт үйлдэх

   

  1578

  6.07

   

  Нотариатын бусад үйлчилгээ

   

  237

  6.08

   

  Польш хэлнээс тухайн орны албан ёсны/өргөн хэрэглэддэг хэлрүү, эсхүл тухайн орны албан ёсны/өргөн хэрэглэддэг хэлнээс польш хэлрүү орчуулга хийх, орчуулгыг гэрчлэх– хуудас тус бүрээр**)

   

  711

  6.09

   

  Польш хэлнээс тухайн орны албан ёсны/өргөн хэрэглэддэг хэлрүү эсхүл тухайн орны албан ёсны/өргөн хэрэглэддэг хэлнээс польш хэлрүү хийсэн орчуулгыг хянах, орчуулгыг баталгаажуулах – хуудас тус бүрээр**)

   

  237

  6.10

   

  Иргэний гэр бүлийн байдлын тухай болон давтагдаж буй асуулга бүхий бичиг баримтыг польш хэлнээс тухайн орны албан ёсны/өргөн хэрэглэддэг хэлрүү эсхүл тухайн орны албан ёсны/өргөн хэрэглэддэг хэлнээс польш хэлрүү орчуулга хийх, орчуулгыг баталгаажуулах

   

  237

   

  1. Иргэний гэр бүлийн байдалтай холбоотой үйлчилгээ

   

  7.01

   

  Гэрлэлтийн бүртгэл хийх бичиг баримт боловсруулах, өргөдөл, гэрлэсний дараа овог солих хүсэлт, гэр бүлийн гишүүнээс татгалзах, хүүхдийн овог солих хүсэлт,  мэдэгдлийг хүлээн авсан протокол зэргийг Польш улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох*)***)

   

   

  3945

  7.02

   

  Гэр бүл бологсдоос гэр бүл болоход харшлах шалтгаангүй болох тухай мэдэгдэл авч холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэх

   

  395

  7.03

   

  Польш Улсын хуулийн дагуу гэр бүл болоход харшлах шалтгаангүй болох тухай тодорхойлолт гаргах, гэр бүл бологсдод олгох 

   

  395

  7.04

   

  Польш Улсын хуулийн дагуу гэр бүл бүртгэхэд харшлах шалтгаан байхгүй тухай тодорхойлолтыг Польш Улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газраас гаргуулах, гэр бүл бологсдод хүлээлгэн өгөх ***)

   

  395

  7.05

   

  Эцэг тогтооход шаардагдах бичиг баримт хүлээн авах, Польш Улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэх

   

  395

  7.06

   

  Гадаадад оршин суугаа Польш Улсын харяатад олгосон иргэний бүртгэлийн бичиг баримт, Польш Улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт шилжүүлэн бүртгэх эсхүл нөхөн сэргээхтэй холбоотой бичиг баримт боловсруулах, үүнд үндэслэн олгогдсон польшийн иргэний бүртгэлийн бичиг баримтын хуулбарыг тухайн иргэнд олгох *)***)

   

  395

  7.07

   

  Төрсний, нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт хүлээн авах, Польш Улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэх, төрсний, нас барсны гэрчилгээний хуулбарыг хүргүүлэх***)

   

  395

  7.08

   

  Иргэний овог, нэр сольсон тухай мэдээлэл хүлээн авах, Польш Улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэх

   

  395

  7.09

   

  Иргэний овог, нэр солих хүсэлт хүлээн авах, Польш Улсын холбогдох иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлэх

   

  395

  7.10

   

  Гэр бүлийн байдлын бусад төрлийн бүртгэл хийх

   

  237

   

  1. Далайн болон газрын дундад тэнгисийн тээврийн асуудлаархи үйлчилгээ

   

  8.01

   

  Далайн тээврийн хөлөг онгоцонд Польш Улсын харъяалалыг илтгэсэн түр хугацааны гэрчилгээ олгох (далбааны  гэрчилгээ)

   

  1894

  8.02

   

  Далайн тээврийн хөлөг онгоцны  ахмадаас далайн мэдэгдэл хүлээн авах, ослын талаар протокол үйлдэх

   

  2367

  8.03

   

  Далайн тээврийн хөлөг онгоц бохирдолгүйн гэрчилгээ олгох, хугацаа батлах, аюулгүй байдлыг хангах үнэмлэх олгох, гэрчилгээний  хугацаа сунгах 

   

  1578

  8.04

   

  Далайн болон газрын дундад тэнгисийн тээврийн асуудлаархи бусад үйлчилгээ

   

  316

   

  1. Онцгой нөхцөлөөр үзүүлэх үйлчилгээ****)

   

  9.01

   

  Нэг талын хүсэлтээр консулын гадуур үйлчилгээ үзүүлэхэд очих буцах  цагийг оруулан ажлын 8 цаг тутамд тооцох

   

  711

  9.02

   

  Энэхүү тарифт тусгагдсан үйлчилгээг яаралтай үзүүлэх

   

  237

   

   

  *) Орчуулга хийх, хянаж баталгаажуулахааас бусад бичиг баримт боловсруулахад консулын үйлчилгээний нэмэлт төлбар авахгүй (Консулын үйлчилгээний тарифын  6.08, 6.09 , 6.10 дахь хэсэг).

   

  **) Консулын хураамжийг бичиг баримтын хэмжээ, албан ёсны орчуулагчийн үйлчилгээний төлбөрийн холбогдох журмын дагуу тогтоож тооцно.

   

  ***) Баталгаажуулалт хийлгэх эсхүл Апостиль гэрчилгээ авах хүсэлт гаргах боломжтой

  .

  ****) Консулын үйлчилгээний хураамж болон зардлаас үл хамааран төлөгдөнө.

   

   

  Print Print Share: